Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

allianz ista logo

Štandardný režim prevádzky

Štandardný režim prevádzky objektov poskytujeme v súlade so zákonom o bytoch a nebytových priestoroch c. 182/93 Z. z., v znení neskorších zmien. Už aj pomocou neho Vám chceme zabezpečiť BlahoByt. Tento režim obsahuje:

  • zabezpečenie dodávky všetkých médií a kontrola ich spotreby
  • po dohode s vlastníkmi zabezpečíme vykonávanie údržbárskych prác, upratovanie, zimnú údržbu (so zabezpečením kolaudácie rozsahu a kvality dodávky za účasti klientov, vrátane zabezpečenia 24-hodinovej havarijnej služby)
  • každoročné spracovanie harmonogramu potrebných opráv a údržby domu v spolupráci s vlastníkmi
  • vykonávanie pravidelných technických obhliadok spravovaného majetku so zápisom a návrhom na realizáciu opatrení
  • realizácia výberových konaní pri investíciách a opravách bytového domu
  • realizácia reklamačného procesu nekvality dodávky diela, v prípade nových objektov
  • dodávka základných ekonomických služieb (účtovná závierka, zálohové predpisy, vyúčtovania, ekonomické analýzy nákladov, spracovanie agendy neplatičstva)
  • zabezpečenie právnych služieb súvisiacich najmä s riešením neplatičstva